Personenwaagen
Personenwaagen

PW 7009

Gass-badevekt

  • eksakte resultater gjennom nøyaktige sensorer
  • automatisk innkobling når man trår på vekten
  • automatisk utkobling
  • 100 gram-inndeling
View