Impressum

Impressum

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern

Tlf.: +49 (0) 2933 - 98 20
Faks: +49 (0) 2933 - 98 23 33
E-post: information@severin.de

Direktører: Ulrich Cramer, Christian Strebl
Handelsregister Arnsberg, HRB-nr. 232
Ust.Id.-nr.: DE 123 88 05 15

Ansvarsfrihet

Innholdet i tilbudet på internett

SEVERIN Elektrogeräte GmbH (heretter kalt "SEVERIN") overtar ikke ansvar for at den tilgjengelige informasjonen er oppdatert, korrekt eller fullstendig. Severin tar heller ikke ansvar for kvaliteten på informasjonen. Alle tilbud er uten forbehold og ikke bindende. SEVERIN forbeholder seg uttrykkelig retten til å forandre deler av internettsiden eller hele tilbudet uten forvarsel. Foretaket forbeholder seg i tillegg retten til å endre, komplettere, slette eller innstille publiseringen midlertidig eller permanent.

Lenker

Denne internettsiden inneholder lenker til internettsider som tilhører tredjeparter. Vi har ingen påvirkning på innholdet på disse internettsidene. For innholdet på disse sidene har de respektive operatørene det hele og fulle ansvar.

Opphavsrett

Bilder, dokumenter, videoklipp og tekster som finnes på disse sidene er beskyttet av loven om opphavsrett. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller bruke disse mediene, framfor alt ikke i andre elektroniske eller trykte publikasjoner, uten skriftlig tillatelse fra SEVERIN.

Konsept og realisering

Veiledning, konsept, screendesign og programmering.