Erklæring om datavern

Internettsiden severin.com (heretter kalt "internettsiden") drives av Severin Elektrogeräte GmbH (heretter kalt "Severin" eller "vi"). Det er viktig for oss å beskytte dine personlige opplysninger. Nedenfor informerer vi om type, omfang og hensikt med registrering og bruk av dine personopplysninger. Denne informasjonen kan du alltid finne på vår internettside.

A. Ansvarlig

Ansvarlig i henhold til loven om datavern:

Severin Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern

B. Prinsipper

(1) Vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger utelukkende i samsvar med gjeldende lov om datavern.

2) Personopplysninger er alle opplysninger om personlige ting eller forhold for en gitt person. Hertil regnes opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, samt brukeropplysninger som informasjon om tidspunkter for når du har besøkt internettsiden, hvilken nettleser du bruker og andre opplysninger som ble generert da du besøkte vår internettside.

C. Omfang av registrering, bearbeiding og bruk av data

(1) Vi registrerer, bearbeider og bruker dine personopplysninger utelukkende til fordel for internettsiden. Utover dette registrerer, bearbeider og bruker vi dine personopplysninger kun i samsvar med det du har gitt oss tillatelse til.

2) Du trenger ikke å oppgi personopplysninger bare for å besøke internettsiden. Vi lagrer og bruker tilgangsdata uten personlig referanse, som f.eks. din nettlesertype, internettsiden du besøkte oss fra, dato og klokkeslett for besøket eller navnet på filen du har bedt om tilgang til. Disse dataene brukes til å forbedre vårt tilbud og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

D. Bruk av kontaktskjemaet

(1) Med kontaktskjemaet har du muligheten til å komme i kontakt med oss. Vi registrerer, bearbeider og bruker den informasjonen du har gitt oss via kontaktskjemaet utelukkende til å behandle din henvendelse.

(2) Vi henviser uttrykkelig til at de personopplysninger du har gitt oss for øvrig ikke gis videre til tredjepart.

E. Bruk av cookies

Vi bruker cookies for å gjøre vår internettside mer tilltalende. Cookies er små tekstfiler som mellomlagres i din nettleser. Med cookies kan vi kjenne igjen din nettleser.

Du kan selvfølgelig også besøke vår internettside uten cookies. Om du ikke vil at vi skal kunne identifisere din nettleser, kan du hindre at cookies lagres via innstillinger for netteseren din. Detaljert informasjon om dette finner du i nettleserens dokumentasjon. Hvis du ikke tillater cookies, kan dette føre til at funksjonene på internettsiden begrenses.

F. Google Analytics

Denne internettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (Google). Google Analytics bruker cookies, tekstfiler som lagres på din datamaskin og brukes til å analysere bruken av internettsiden. Den informasjonen som samles inn via Google Analytics vedrørende bruk av internettsiden (inkludert din IP-adresse), sendes til en server som tilhører Google Inc. i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av internettsiden for å utarbeide rapporter om kvaliteten på siden for sidens eier samt for å skape tjenester i samband med bruken av internettsiden og internett. Google kan overføre denne informasjonen til tredjepart om det er tillatt ved lov eller om denne tredjeparten behandler disse dataene for Google. Google kobler ikke din IP-adresse til andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av cookies via en innstilling for nettleseren din. Vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre nytte av alle funksjoner på internettsiden fullt ut. Når du bruker denne internettsiden godkjenner du behandling av de data som registreres av Google i henhold til den måte og hensikt som beskrives ovenfor.

Vi bruker Google Analytics med forlengelsen "_anonymizeIp()" slik at din IP-adresse bare behandles i forkortet form for å utelukke at det er mulig å identifisere deg personlig. Du kan når som helst deaktivere Googles registrering og bruk av informasjonen i framtiden ved å installere det tilleggsprogrammet for deaktivering som stilles til disposisjon av Google. tilleggsprogram for deaktivering.

G. Tilleggsprogram for Facebook

Vår internettside bruker tilleggsprogrammer for det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tilleggsprogrammene kjenner du igjen på Facebook-logoen (hvit "f" på blå bakgrunn eller "tommel opp"-tegnet) eller tillegget på "Facebook Social Plugin". Tilleggsprogrammets omfang og utseende ser du her: developers.facebook.com/plugins.

Når du åpner en internettside som har et slikt tilleggsprogram, oppretter nettleseren en direkteforbindelse til Facebook-serveren. Tilleggsprogrammets innhold overføres fra Facebook direkte til din nettleser og inkluderes på internettsiden. Vi kan ikke påvirke de data som Facebook registrerer ved hjelp av dette tilleggsprogrammet, og vi gir deg derfor den informasjon vi kjenner til:

Når tilleggsprogrammet brukes får Facebook den informasjonen du har fått tilgang til på tilsvarende side hos oss. Hvis du er logget inn på Facebook, kan besøket vises på din Facebook-konto. Når du interagerer med tilleggsprogrammet, for eksempel hvis du klikker på Liker-knappen eller skriver en kommentar, overføres denne informasjonen fra nettleseren direkte til Facebook og lagres der. Selv om du ikke har Facebook-konto, kan det likevel hende at Facebook registrerer og lagrer din IP-adresse..

Formål og omfang av dataregistreringen og videre behandling og bruk av opplysningene på Facebook samt dine rettigheter og innstillingsmuligheteri forbindelse med dette for eget personvern finner du i informasjonen om datavern på Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Om du er medlem på Facebook og ikke vil at Facebook skal samle dine opplysninger via besøket på vår internettside og koble dem til den informasjonen du har lagret på Facebook, må du logge ut av Facebook før du besøker oss.

H. Tilleggsprogram for Twitter

Vår internettside bruker tilleggsprogrammet for det sosiale nettverket twitter.com, som drives av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Når du åpner en internettside som har et slikt tilleggsprogram, oppretter nettleseren en direkteforbindelse med Twitter-serverne. Tilleggsprogrammets innhold overføres fra Twitter direkte til din nettleser og inkluderes på internettsiden. Vi kan ikke påvirke de data som Twitter registrerer ved hjelp av dette tilleggsprogrammet, og vi gir deg derfor den informasjon vi kjenner til:

Når tilleggsprogrammet brukes får Twitter den informasjonen du har fått tilgang til på tilsvarende side hos oss. Hvis du er registrert og logget inn på Twitter, kan Twitter tilordne besøket til din Twitter-konto. Når du interagerer med tilleggsprogrammet, for eksempel hvis du klikker på Tweet-knappen, overføres denne informasjonen fra nettleseren direkte til Twitter og lagres der. Selv om du ikke har Twitter-konto, kan det likevel hende at Twitter registrerer og lagrer din IP-adresse.. Formål og omfang av dataregistreringen og videre behandling og bruk av opplysningene på Twitter samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter i forbindelse med dette for eget personvern finner du i informasjonen om datavern på Twitter: www.twitter.com/privacy.

Om du er medlem på Twitter og ikke vil at Twitter skal samle dine opplysninger via besøket på vår internettside og koble dem til den informasjonen du har lagret på Twitter, må du logge ut av Twitter før du besøker oss.

I. Addthis Share-knapp

Vår internettside bruker tilleggsprogrammet for tjenesten addthis.com, som drives av Add This LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA. Tilleggsprogrammet kjenner du igjen på den oransje Share-knappen med + (eller et hvitt "+"-tegn på oransje bakgrunn) eller med tillegget "share". Når du åpner en internettside som har et slikt tilleggsprogram, oppretter nettleseren en direkteforbindelse til Add This-serverne. Tilleggsprogrammets innhold overføres fra Add This direkte til din nettleser og inkluderes på internettsiden. Vi kan ikke påvirke de data som Add This registrerer ved hjelp av dette tilleggsprogrammet, og vi gir deg derfor den informasjon vi kjenner til:

Nøyaktige opplysninger om behandlingen av dine data ved bruk av Add This-knapper finner du på www.addthis.com/privacy.

Godkjenner du ikke registrering og bruk av dine data, bør du ikke bruke Add This-knappen.

J. Informasjons-, protest- og annulleringsrett

I henhold til tysk lov har du krav på kostnadsfri informasjon om de data vi har lagret om deg samt rett til å kreve å få informasjon om, sperre og slette disse dataene. I tillegg kan du motsette deg pseudonymiserte brukerprofiler for annonsering, markedsundersøkelser eller optimering av vår internettside. Den godkjenningen du har gitt for registrering, lagring og bruk av data kan du når som helst tilbakekalle med framtidig virkning. Kontakt oss om dette på:information@severin.de eller med den kontaktinformasjonen som er oppgitt under Impressum.