Privacyverklaring

De website severin.com (hierna te noemen 'website') wordt geëxploiteerd door Severin Elektrogeräte GmbH (hierna te noemen 'Severin' of 'wij'). De bescherming van uw persoonlijke gegevens ligt ons persoonlijk na aan het hart. Hieronder informeren wij u over de wijze, omvang en doeleinden van de verzameling, toepassing en gebruikmaking van uw persoonlijke gegevens. U kunt deze informatie op elk moment opvragen op onze website.

A. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming

Severin Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern

B. Grondbeginselen

(1) Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend met inachtneming van de geldende privacyrechtelijke bepalingen.

(2) Persoonlijke gegevens zijn alle afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen met name zogenaamde bestandsgegevens zoals uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens zoals de informatie over het tijdstip van uw bezoek aan onze sites, de daarbij door u gebruikte browser en andere gegevens die tijdens het bezoek aan onze sites werden gegenereerd.

C. Omvang van de verzameling, verwerking en gebruikmaking van gegevens

(1) Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de beschikbaarstelling van de website. Bovendien verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van eventueel door u afzonderlijk gegeven toestemmingen.

(2) Alleen voor het bezoek aan de website is het niet noodzakelijk, dat u ons persoonlijke gegevens meedeelt. Wij bewaren en slaan uitsluitend toegangsgegevens op die niet persoonsgerelateerd zijn, zoals bijv. uw browsertype, de pagina vanwaar u ons bezoekt, datum en tijd van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens wordt geëvalueerd ter verbetering van ons aanbod en daarmee kan niets worden herleid naar uw persoon.

D. Gebruik van het contactformulier

(1) U heeft de mogelijkheid contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u via het contactformulier meegedeelde informatie uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek.

(2) Wij maken u er uitdrukkelijk op attent, dat de voor het overige door u meegedeelde persoonlijke gegevens noch tegen betaling noch kosteloos aan derden worden doorgegeven.

E. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om het bezoek aan onze website nog aantrekkelijker vorm te geven. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die in het buffergeheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor, dat uw browser wordt herkend.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies. Wanneer u niet wilt dat wij uw browser herkennen, kunt u het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie hierover kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen van de functies van de website.

F. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestanden die in uw computer worden opgeslagen en waardoor u een analyse van het gebruik van de website kunt maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik aan de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de website samen te stellen en om andere diensten te leveren die verbonden zijn aan het gebruik van de website en het gebruik van internet. Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen doorsturen naar derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij maken u er echter op attent, dat u in dat geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door de gebruikmaking van deze website verklaart u, dat u akkoord gaat met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Wij maken u erop attent, dat wij Google Analytics gebruiken met de extensie '_anonymizeIp()', zodat uw IP-adres alleen ingekort verder wordt verwerkt, om een direct verband met personen uit te sluiten. U kunt de verzameling en gebruikmaking van informatie door Google te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst door installatie van het door Google beschikbaar gestelde Deaktivieruns-Add-Ons.

G. Facebook sociale plug-in

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plug-ins kunt u herkennen aan het Facebook-logo (witte 'f' op een blauwe tegel of een 'duim omhoog'-symbool) of de toevoeging 'Facebook Social Plugin'. De lijst en het uiterlijk van de plug-ins kunnen hier worden bekeken: developers.facebook.com/plugins.

Wanneer u een website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en hierdoor in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en daarom stellen wij u op de hoogte van onze stand van kennis:

Door de opname van de plug-in krijgt Facebook informatie, dat u de desbetreffende site van onze internetpresentatie heeft opgeroepen. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de 'Vind ik leuk'-button of commentaar achterlaat, wordt de desbetreffende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Wanneer u niet geregistreerd bent bij Facebook bestaat desondanks de mogelijkheid, dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door Facebook evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook. www.facebook.com/policy.php.

Wanneer u geregistreerd bent bij Facebook en niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze internetpresentatie en deze verbindt met uw gegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet u vóór uw bezoek aan onze internetpresentatie uitloggen bij Facebook.

H. Twitter sociale plug-in

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk twitter.com, dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 , USA. Wanneer u een website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser gestuurd en hierdoor in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van deze plug-in verzamelt en daarom stellen wij u op de hoogte van onze stand van kennis:

Door de opname van de plug-in krijgt Twitter informatie, dat u de desbetreffende site van onze internetpresentatie heeft opgeroepen. Wanneer u bij Twitter bent aangemeld en ingelogd, kan Twitter het bezoek aan uw Twitter-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de Tweet-button, wordt de desbetreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar Twitter gestuurd en daar opgeslagen. Wanneer u niet geregistreerd bent bij Twitter bestaat desondanks de mogelijkheid, dat Twitter uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door Twitter evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter. www.twitter.com/privacy.

Wanneer u geregistreerd bent bij Twitter en niet wilt dat Twitter gegevens over u verzamelt via onze internetpresentatie en deze verbindt met uw gegevens die bij Twitter zijn opgeslagen, moet u vóór uw bezoek aan onze internetpresentatie uitloggen bij Twitter.

I. Addthis Share Button

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins van de dienst addthis.com, die wordt geëxploiteerd door Add This LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA. De plug-ins kunt u herkennen aan de oranjekleurige share-button met een '+' (of een witte '+' op een oranjekleurige tegel) of aan de toevoeging 'share'. Wanneer u een website oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Add This tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Add This rechtstreeks naar uw browser gestuurd en hierdoor in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Add This met behulp van deze plug-in verzamelt en daarom stellen wij u op de hoogte van onze stand van kennis:

Preciezere informatie over de omgang met uw gegevens bij gebruik van de Add This-button vindt u op www.addthis.com/privacy.

Wanneer u niet akkoord gaat met deze verzameling en gebruikmaking van uw gegevens, adviseren wij u uitdrukkelijk de desbetreffende Add This-button niet te gebruiken.

J. Recht op informatie, bezwaar en herroeping

Behalve de wet op de gegevensbescherming heeft u recht op kosteloze informatie over bij ons opgeslagen gegevens evenals rechten op het corrigeren, blokkeren of wissen van deze gegevens. Bovendien kunt bezwaar maken tegen het opmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen voor reclame, marktonderzoek of de optimalisatie van onze website. De door u gegeven toestemmingen voor het verzamelen, opslaan en gebruik van gegevens kunt u te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst. Met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen via: information@severin.de of via de in het impressum aangegeven contactgegevens.