Στοιχεία της εταιρείας

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern

Τηλ.: +49 (0) 2933 - 98 20
Φαξ: +49 (0) 2933 - 98 23 33
E-mail: information@severin.de

Γενικοί διευθυντές: Rudolf Schulte
Εμπορικό Επιμελητήριο Arnsberg, αρ. μητρώου 232
Α.Φ.Μ.: DE 123 88 05 15

Σύλληψη και υλοποίηση
Συμβουλές, σύλληψη, screendesign και προγραμματισμός.

arsmedium-logo-sw

arsmedium Aktiengesellschaft
Bucher Straße 103
D-90419 Nürnberg
Τηλ. +49 (0) 9 11 - 2 00 48 5 . 0
Φαξ +49 (0) 9 11 - 2 00 48 5 . 55
info@arsmedium.com
www.arsmedium.com

Αποποίηση ευθύνης

Online περιεχόμενα

Η Severin Elektrogeräte GmbH (στο εξής "Severin") δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενημερωμένη κατάσταση, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Όλα τα περιεχόμενα είναι μη δεσμευτικά. Η Severin διατηρεί ρητά το δικαίωμα τροποποίησης, συμπλήρωσης, διαγραφής και προσωρινής ή μόνιμης αναστολής της δημοσίευσης μέρους των ιστοσελίδων ή όλων των περιεχόμενων χωρίς ειδική ανακοίνωση.

Υπεσυνδέσεις

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσεις σε εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, στων οποίων τα περιεχόμενα δεν έχουμε καμία επίδραση. Για τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες μεταφέρεστε μέσω συνδέσεων, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα γραφικά, τα έγγραφα, τα βίντεο και τα κείμενα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση των μέσων αυτών, ιδίως σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Severin.

Σύλληψη και υλοποίηση

Συμβουλές, σύλληψη, screendesign και προγραμματισμός.